MATERIALES CARTOGRÁFICOS

Title

MATERIALES CARTOGRÁFICOS

Collection Items

1 mapa. Enciclopedia Ilustrada Seguí. Lam. I. Al verso: fotografies dels edificis principals de la ciutat.- Datat entre 1920 i 1929.

1 mapa. Enciclopèdia ilustrada Seguí. Datat entre 1930 i 1939.

1 mapa. Enciclopedia ilustrada Seguí, color. Datat entre 1930 i 1939.

2 mapes. Publicat dins: Stieler's hand-atlas. Nº 81. West Indien in 4 blattern. Bl. 3.

1 mapa. Publicat dins: Stieler's hand-atlas. Nº 82. West-Indien in 4 blattern. Bl. 4.

1 mapa. Publicat dins: Nueva geografía universal. Lám. XV.Datat al 1850 aproximadament.

1 mapa. Publicat dins: Nueva geografía universal. Datat al s. XIX.

2 plànols. Publicat dins: Transatlantic travellers' guide. Datat al s. XIX.

1 mapa. Datat a partir de 1900 aproximadament.

2 plànols. Publicat dins: Transatlantic travellers' guide. Datat al s. XIX.

2 plànols. Publicat dins: Transatlantic travellers' guide. Datat al s. XIX.

1 mapa. Datat al s. XIX.

2 mapes. Datat al s. XIX.

1 mapa. Datat al s. XIX.

1 mapa. Datat al s. XIX.

Datat a partir de 1900 aproximadament.
View all 2150 items

Collection Tree

Compartir

Position: 3 (1229 views)